TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC TẠI BIÊN HOÀ

Hệ thống kiểm tra nguồn gốc chứng chỉ ứng dụng CNTT

Kết quả hình ảnh cho chứng chỉ tin học  giả
Đối tượng làm chứng chỉ giả

Nhằm giúp cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp xác minh nguồn gốc chứng chỉ ứng dụng kỹ năng công nghệ thông tin của học viên dự thi tại hội đồng thi chứng chỉ công nghệ thông tin của Đại Học CNTT -Đại Học Quốc Gia TPHCM. 

Trung Tâm Tin Học Hoài Ân xin giới thiệu hệ thống tra cứu chứng chỉ ứng dụng CNTT do Trung Tâm Phát Triển CNTT -Đại Học CNTT, Đại Học Quốc Gia TPHCM cấp.
Tất cả các chứng chỉ mà chúng tôi cấp đều nằm trong hệ thống, các trường hợp còn lại được xem là chứng chỉ giả, trái quy định, do đó doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước phát hiện chứng chỉ giả có thể lập biên bản, truy thu, hoặc có thể truy cứu người sử dụng chứng chỉ giả theo quy định của pháp Luật!


Toán tư duy Soroban

Tin tức mới