TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC TẠI BIÊN HOÀ

chứng chỉ tin học a,b,c tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trong ý kiến trả lời địa phương về việc quy đổi chứng chỉ tin học theo quy định tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của cán bộ, công chức và viên chức, Bộ GD&ĐT cho biết, các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Bộ GD&ĐT cho biết, trình độ tin học của giáo viên các cấp được quy định trong các Thông tư liên tịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên là căn cứ theo quy định tại Thông tư 03 ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Ảnh minh họa)
Bộ GD&ĐT cho biết, triển khai thực hiện Luật viên chức và Nghị định 29 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng về quản lý viên chức, trong năm 2015, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ đã ban hành các Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, khi triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch nêu trên, Bộ GD&ĐT đã nhận được một số văn bản của các địa phương hỏi về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định về tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của cán bộ, công chức và viên chức.
Giải đáp thắc mắc của các địa phương, Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở  GD&ĐT thông báo ý kiến của Bộ đối với việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Trong đó, về việc quy đổi trình độ tin học, Bộ GD&ĐT cho hay, trình độ tin học của giáo viên các cấp được quy định trong các Thông tư liên tịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên căn cứ theo quy định tại Thông tư 03 ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.
Cũng liên quan đến việc quy đổi trình độ tin học, trong công văn vừa gửi các Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT cho hay, Bộ đã phối hợp với Bộ TT&TT ban hành Thông tư liên tịch 17 vào ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, trong đó có quy định tại khoản 1, 2 của Điều 23 “Điều khoản chuyển tiếp”.
Cụ thể, khoản 1 và 2 Điều 23 - "Điều khoản chuyển tiếp" của Thông tư liên tịch 17 giữa 2 Bộ GD&ĐT và TT&TT đã nêu rõ: “Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo  Quyết định 21 ngày 3/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ ứng dụng cho đến khi kết thúc”; và “Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản”.
Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT gồm chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. Thông tư 03 cũng nêu rõ, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô đun: hiểu biết về CNTT cơ bản; sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính cơ bản; sử dụng trình chiếu cơ bản; sử dụng Internet cơ bản. Còn chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 9 mô đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của cả 6 mô đun nêu trên. Còn cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 3 trong 9 mô đun quy định.

Toán tư duy Soroban

Tin tức mới