TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC TẠI BIÊN HOÀ

Lập Trình Giáo Án điện tử tương tác

Trung Tâm Tin Học Hoài Ân thông báo chiêu sinh lớp lập trình tương tác trên Powerpoint
Nội dung khóa học:
- Giới thiệu tổng quan về lập trình VBA trên Powerpoint
- Cấu trúc lệnh vba trong powerpoint
- Xây dựng giáo án điện tử tương tác trên powerpoint cơ bản
- Xây dựng giáo án điện tử tương tác trên powerpoint nâng cao..
Thời gian đào tạo: 6 Buổi
Học phí: 800.000/Khóa
Yêu cầu:
- Đã có chứng chỉ tin học trình độ A
- Biết xây dựng giáo án điện tử cơ bản...
Đối tượng: Giáo viên.
Một số hình ảnh về chương trình trò chơi được lập trình trên powerpointToán tư duy Soroban

Tin tức mới