TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC TẠI BIÊN HOÀ

Chương Trình IC3 Spark

IC3 là chứng chỉ đánh giá kiến thức và kỹ năng sử dụng căn bản các thiết bị điện toán, phần mềm ứng dụng văn phòng cũng như các thuật ngữ công nghệ thường gặp. Chứng chỉ IC3 spark giúp học sinh tiểu học tạo tiền đề vững chắc tự tin bước vào cuộc sống hiện đại.
Nội dung chương trình IC3 Spark gồm 3 phần:
1. Máy tính thật đơn giản
+ Căn bản về hệ điều hành
+ Giới thiệu phần cứng, phần mềm máy tính
2. Các ứng dụng chủ chốt
+ Ms Office và Ms Word
+ Ms Excel và Ms Powerpoint
3. Cuộc sống trực tuyến.
Để học sinh tiểu học vượt qua các bài thi tương ứng, học sinh cần hoàn thành 3 bài thi như sau
Bài thi 1: Căn bản về máy tính
Bài thi 2: Các ứng dụng chủ chốt
Bài thi 3: Cuộc sống trực tuyến
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh lớp 3,4,5
Thời gian đào tạo: 3 Tháng
Học phí: 1.800.000/5 Modul
Tài liệu: Miễn phí tại Trung Tâm.
Mẫu Chứng Chỉ: Do Certiport Hoa Kỳ Cấp có giá trị quốc tế

Toán tư duy Soroban

Tin tức mới