Thông Tin Thanh Toán

TRUNG TÂM TIN HỌC HOÀI ÂN
Hotline: 0977.093.688
Học Viên Thanh Toán Online các khóa học tại Trung Tâm Tin Học Hoài Ân sẽ được giảm 100.000

Thông tin tài khoản - Chủ Tài Khoản Trần Đình Ngọc
1. Ngân Hàng Đông Á:
Số Tài khoản: 0110.166.159 - Ngân Hàng Đông Á, Quỹ Tín Dụng Đồng Khởi -Đồng Nai

2. Ngân hàng BIDV Đồng Nai:
Số tài khoản: 670-10000-749-909 Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

3. Ngân Hàng ViettinBank
Số tài khoản: 1098-7042-8119 -Chi nhánh KCN Biên Hòa

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ